72 Egypt Alexandria Mediterranean Sea Italy Venice Feb 2011

Weiterlesen: 72 Egypt Alexandria Mediterranean Sea Italy Venice Feb 2011

 

71 Egypt Aswan Luxor Red Sea Suez Cairo Alexandria Feb 2011

Weiterlesen: 71 Egypt Aswan Luxor Red Sea Suez Cairo Alexandria Feb 2011

 

 70 Sudan Khartoum North Januar 2011

Weiterlesen: 70 Sudan Khartoum North Jan 2011

 

69 Ethiopia Addis Ababa Gonder Jan. 2011

Weiterlesen: 69 Ethiopia Addis Ababa Gonder Jan 2011

   
© 2013 Mathias Schmid